Na pravidelne nepravidelnej báze sa stretávame aj s deťmi v Pezinku a okolí. Aj počas uplynulého obdobia sme mali možnosť venovať sa deťom zo Základnej Školy Fándlyho, kde sa Lukáš a Katka zúčastnili dňa zameraného na zdravie a pohyb. Pre deti boli pripravené rôzne ukážky, workshopy a tvorivé dielne kde si mohli osvojiť prípravu zdravej desiaty, naučiť sa čo to o udržatelnosti, či vyskúšať si pohyb v netradičnej forme.

Počas letných prázdnin sme pripravili pod vedením Katky dve prednášky pre mladších aj starších žiakov. Presnejšie sa jednalo o plavcov zo Športového plavecký klub Polície Pezinok , s ktorými sme sa rozprávali diskutovali a riešili ako by mala vyzerať strava mladých športovcov.

Pri plavcovch naše aktivity nekončia. Počas letného sústredenia nás pozvali aj z Tanečného klubu Petan. V rámci našej návštevy sme s mladými tanečníkmi opäť rozprávali o výžive športovca, o tom čo jesť alebo nejesť počas náročných súťaží, či ako by mala vyzerať desiata mladého športovca. Následne sme si spoločne zacvičili tréning zameraný na core, stabilitu, mobilitu a vyskúšali sme rôzne lokomócie.

Daj o tomto článku vedieť svojim priateľom