loader icon

Výživové poradenstvo

Výživa je súčasťou zdravého životného štýlu, rovnako ako pohyb.

Veľmi málo ľudí si uvedomuje, ako na náš život vplýva čo a kedy jeme.

Jedlom dokážeme ovplyvňovať to koľko máme energie, ako sa cítime, zdravotný stav a ďalšie mnohé aspekty…v neposlednom rade aj to koľko telesného tuku máme.

Náš prístup k jedlu a potravinám ako takým je v podstate veľmi jednoduchý. Učíme každého k zdravému vzťahu k tomu, čo vkladá do úst.
Poznanie svojho tela, toho čo nám prospieva a zároveň poznanie potravín a toho čo nám vedia ponúknuť, je kľúčom k dlhodobému a hlavne udržateľnému stravovaniu.

Kompletný „jedálniček“ (stravovací plán) je vrchol ľadovca, vďaka ktorému nestratíte motiváciu a inšpiráciu.

Každá spolupráca začína osobným stretnutím a rozhovorom. Potrebujeme viac spoznať klientov životný štýl, aktuálne stravovacie návyky a ďalšie faktory vplývajúce na stravovanie. Ďalším dôležitým faktorom sú rôzne intolerancie a alergie. Veľký vplyv majú aj rodinný príslušníci a ich stravovacie návyky.

Po dôkladnej analýze a spoločnom nastavení cieľov vypracujeme podrobný stravovací plán s jedlami, receptami a nákupným zoznamom.
Nasleduje vysvetlenie plánu a pár dní na začiatok. Počas celej doby trvania spolupráce na úprave stravovacích návykov sme k dispozícií na konzultácie.

Úspešná spolupráca je podmienená aktívnou spoluprácou, komunikáciou a pravdivosťou uvedených informácií. Zmena je naozaj trvalá, keď sa podarí získať klientovi zdravšie stravovacie návyky, keď je schopný orientovať sa v potravinách a jedlách a vie si pripraviť kvalitné a chutné jedlá.

Ak máte záujem o výživové poradenstvo, stravovací plán alebo konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

katka@clovek2.sk
0902 483 870