loader icon

Výživové poradenstvo

Výživa je súčasťou zdravého životného štýlu, rovnako ako pohyb.

Jedlo ovplyvňuje náš život

Veľká časť spoločnosti, žije pre jedlo, stávajú sa otrokom jedla a podriaďujú všetko čo robia tomu čo budú jest.
Potrava je základným zdrojom energie pre človeka. Správna výživa ovplyvňuje koľko máme energie, akú máme náladu, emocionálne rozpoloženie, zdravotný stav, kondíciu pokožky, zápalové procesy, rýchlosť starnutia, bdelosť, pozornosť, pamäť, sústredenie, fyzickú silu. Nesprávna skladba potravín v našom stravovaní má za následok narušenie rovnováhy vo všetkých oblastiach našho života… a tieť nadbytok telesného tuku.

Náš prístup k jedlu a potravinám ako takým je v podstate veľmi jednoduchý. Učíme každého k zdravému vzťahu k tomu, čo vkladá do úst.
Poznanie svojho tela, toho čo nám prospieva a zároveň poznanie potravín a toho čo nám vedia ponúknuť, je kľúčom k dlhodobému a hlavne udržateľnému stravovaniu.
Naším cieľom, je každého človeka edukovať v oblasti výživy, pomôcť pochopiť súvislosti a porozumieť svojemu telu. Učíme každého počúvať a rozumieť signálom, ktoré nám telo dáva a reagovať, správnym výberom jedla.

Správne nastavený výživový plán má podporovať naše zdravie, vitalitu, energiu, pozitívnu náladu, motiváciu, silu aj pevnú vôlu.

Každú spoluprácu začíname osobným stretnutím a rozhovorom. Potrebujeme Vás čo najviac spoznať. Váš životný štýl, aktuálne stravovacie návyky, pracovné nasadenie, trávenie volného času, stresové faktory, zdravotný stav a ďalšie faktory vplývajúce na stravovanie. Ďalším dôležitým faktorom sú rôzne intolerancie a alergie. Taktiež veľký vplyv majú aj rodinní príslušníci, ich stravovacie návyky a vzájomné vzťahy.

Po hlbšej analýze aktuálneho stavu, zozbieraní všetkých potrebných informácií vypracujeme plán k dosiahnutiu stanovených cieľov. Časový horizont nastavujeme vždy s ohladom na klienta, Vaše aktuálne možnosti. Začíname malými krokmi, úpravou aktuálnych návykov a zvykov. Postupnými menšími úpravami, ktoré ste schopný udržavať a pomaličky napredovať, môžeme postupne dosahovať čiastkové ciele.
Receptom na úspech, je konzistentnosť. Tú Vám pomôžeme udržať pravidelnými konzultáciami aby sme sa uistili, že všetko ide podľa plánu. V prípade, že sa Vám nebude dariť, identifikujeme príčiny a spoločne nájdeme cestu ako upraviť plán tak, aby ste ho vedeli plniť.

Komplexný individuálny výživvý plán je vrcholom našej spolupráce.
Či už potrebujete znížiť telesný tuk, naberať svaly, zvýšiť kondíciu, či upraviť stava pleti, alebo zmierniť tráviace ťažkosti. Sme tu pre Vás,

Neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si prvú nezáväznú konzultáciu zdarma.

Výživová odborníčka


Katarína Jakubcová

katka@clovek2.sk
0902 483 870