loader icon

Fyzioterapia

Kvalitná starostlivosť o pohybový aparát sa nezaobíde bez hlbšej diagnostiky a manuálnej práce odborníka.

Fyzioterapia sa stáva čoraz viac bežnou súčasťou pohybovej terapie či tréningového procesu.

Denne do našeho centra v Pezinku prichádzajú ľudia, u ktorých už pri úvodnej diagnostike odhaľujeme svalové disbalancie, pohybové obmedzenia a iné problémy.

Mnohí prichádzajú už s konkrétnym bolestivým problémom (platničky, stavce, „seknutie“ , „kratšia noha“, vystrelujúce bolesti do končatín a pod.)

Vo veľkej časti prípadov sa dá rýchlo pomôcť manuálnymi technikami v kombinácii so správne nadávkovanými a starostlivo zvolenými cvikmi. Preto je fyzioterapia už každodennou súčasťou našej práce.

Sme tu nie len pre širokú verejnosť, ale i pre športovcov. Počas športovej prípravy, či už profesionálneho alebo aj amatérskeho športovca je dôležité dbať o dostatočnú mieru kompenzácie. Každá špecializácia spôsobuje oslabenie v inej oblasti. V pohybe a fyziológii človeka to platí rovnako a preto je dôležité mať stav svojho tela neustále pod kontrolou.