loader icon

Človek je každý z nás.

Človek 2.0 môže byť každý z nás.

Naše služby

Objav ČLOVEK 2.0

Vyvážený zdravotný štýl

Človek je každý z nás, človek 2.0 môže byť každý z nás. Číslovka v názve značí vyššiu úroveň, novší, lepší, vylepšený model.

Každý z nás, kto nie je ľahostajný voči prostrediu kde žije, kto sa snaží byť tolerantný k ostatným a má naozaj rád aj sám seba, je človek 2.0.

Nikto z nás nie je dokonalý, ale práve snaha robiť niečo lepšie robí z každého lepšieho človeka….človeka 2.0

Kto sme

Služby

Podujatia

Inšpirujte sa

Články a recepty

Potravinová gramotnosť

Potravinová gramotnosť nie je žiaden nový pojem, je to prirodzená ľudská vlastnosť. No mnoho ľudí pozabudlo na jej dôležitosť. .Tak čo je teda tá potravinová gramotnosť? Je to komplex disponibilít a potencialít človeka v oblasti potravín, čiže schopnosť poznať potraviny v širšom uhle pohľadu. To znamená, že nám nestačí poznať len farbu a tvar potraviny,…