loader icon

Značka: energetický výdaj

Energetický výdaj/príjem II.

Na energetický výdaj vplýva aj termogenéza jedla, čo si môžeme vysvetliť veľmi jednoducho: zješ jedlo a energia sa neho uvoľní vo forme tepla = spaľovanie. Znie to super, že samotnou konzumáciou jedla spaľujeme, ale bohužiaľ percentuálne je to približne 10% z nášho celkového energetického výdaja.  Keď už vieme ako spáliť kilokalórie, poďme si povedať trošku…

Zobraziť viac …

Energetický výdaj/príjem I.

Energetický príjem a energetický výdaj je niečo ako v účtovníctve aktíva a pasíva. Jedna strana sa musí rovnať druhej. Nedovolím si porovnávať naše telo s účtovníctvom, lebo biologické procesy v ľudskom tele sú omnoho komplikovanejšie. Avšak pointa je tá istá. Mrzuté je, že ak nám neplatí táto rovnica v účtovníctve tak ju promptne riešime, aby…

Zobraziť viac …