V sobotu 26.11. 2022 sa uskutočnil v našich priestoroch Telocvične Človek 2.0 v Pezinku súťaž v Streetliftingu.
Za súťažov stála skupina nadšencov menovite Kristián Hajdóci, Denis Kurek, Oliver Kurek a Veronika Grajnerová. Organizačný tím sme doplnili my Človek 2.0 za priestory, ktoré sme poskytli pre súťaž bez nájmu ako parnter.


Jednalo sa o prvú súťaž takéhoto druhu na Slovensku. Cieľom je vytiahnuť, alebo vytlačiť seba s ďalšou pridanou váhou na hrazde, alebo na bradlách.
Súťaže sa zúčastnilo cez 50 pretekárov presnejšie 44 mužov a 7 žien.
Stanovené boli dve disciplíny zhyb a dip (kľuk na bradlách). Súťažiaci boli rozdelení na mužov a ženy, do jednotlivých váhových kategórií:


Muži
0-56 kg
56 – 60 kg
60 – 67,5 kg
67,6 – 75 kg
75 – 82,5 kg.
82,5 – 90 kg
90 – 100 kg
100 – 110 kg
110 – 125 kg
125 – 140 kg
140 kg +

Ženy
0 – 48 kg
48 – 52 kg
52 – 56 kg
56 – 60 kg
60 – 67,5 kg
+ 67,5 kg

Súťaž začínala v sobotu vážením a registráciou pretekárov. Niektoré kategórie, boli organizátormi spojené dohromady. Po uvítaní pretekárov a oficiálnom zahájení súťaže sa začalo zhybmi.
Pretekári si vopred hlásili hmotnosť s ktorou budú začínať svoj prvý pokus.
Každý súťažiaci mal na jednu súťažnú disciplínu 3 pokusy (3 zhyb a 3 dip).

Po prvom úspešnom pokuse si pretekár ohlásil hmotnosť, ktorú chce skúsiť pri ďalšom pokuse.
Súťaž prebiehala hladko, bez výraznejších zdržaní a komplikácií. Krátka prestávka na výmenu náradia a odpočinok pre podávačov závažia po obede a pokračovali sme disciplínou dip.
Keďže každý pretekár súťažil samostatne, súťaž sa časovo posunula až do neskorších odpoludňajších hodín. To ale neubralo atmosfére a celý čas bola cítiť obrovská podpora celej komunity, ktorá sa v našej telocvični stretla. Nebol jediný pretekár, ktorého by nepovzbudzovali všetci v hale.
To je jeden z dôvodov, prečo by podobné súťaže a udalosti mali pokračovať. Je dôležité aby sa budovala a utužovala komunita ľudí, ktorých spája vášeň a zápal pre pohyb, silu a tréning.

Výsledné váhy, ktoré súťažiaci nadvíhali a skóre ktoré získali boli pre bežného človeka až nepredstavitelné. Gratulujeme víťazom a zároveň aj všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Počas spočítavania výsledkov a čakania na vyhodnotenie sa strhol v telocvični spontány, ale aj trochu očakávaný jam/exhibícia a front lever, striedali muscle upy, ľudská vlajka, stojky a mnohé ďalšie prvky. pastva pre oči.

Ako našu prvú súťaž v priestoroch, na organizácii ktorej sme sa podielali, ju hodnotíme pozitívne a budeme radi ak sa niečo podobné podarí zorganizovať aj v budúcnosti. Vnímame potrebu rozvoja kalisteniky, streetliftingu a podobných pohybových aktivít na Slovensku. Je aj naším záujmom budovať a podporovať komunitu do ktorej sa aj my začleňujeme.

Chceli by sme poďakovať všetkým účastníkom za výbornú atmosféru, športové správanie a fair play. Veľké ďakujeme patrí všetkým ktorých na prvý pohlad možno nevnímame, ako zapisovači, rozhodcovia, podávači, či pomocný personál.
Za telocvičňu ešte špeciálne ďakujeme patrí všetkým, ktorí ste ostali aj po ukončení aby ste nám pomohli dať náš „chrám sily“ do pôvodného stavu.

Daj o tomto článku vedieť svojim priateľom