Pri tvorbe tréningu a voľbe jednotlivých cvičení vychádzam z presvedčenia o rovnováhe medzi silou a pohyblivosťou. ☑️Strength & Movement⚖️. Tieto dve schopnosti sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tak skvelú kombináciu, ktorou môže športovec disponovať a dosahovať kvalitné výsledky, ak správne zvolí pomer medzi rozvojom sily a pohyblivosti. Stretávam sa občas s názormi, že priveľa strečingu ťa oslabí alebo zasa, že ak robíš poriadny silový tréning tak nemôžeš byť zároveň flexibilný. No tieto tvrdenia sú však trošku čierno biele pretože nie je strečing ako strečing a nie je silový tréning ako silový tréning.

Potencial týchto dvoch schopností je obrovský a nemusia sa vzájomne vylučovať ale skôr doplňovať. Chce to len naozaj prezícny prístup k výberu cvikov z hľadiska sily, flexibility a mobility. 📊Čo ja považujem sa dôležité, je rovnováha týchto dvoch schopností. Hlavne ak chcete byť športovec pohybovo komplexný. 🙂💪🏻

Ak by sme disponovali iba silou, avšak bez dostatočného rozsahu, oberali by sa o pohybovú pestrosť, ktorou môže naše telo disponovať. A načo by nám bola veľká pohyblivosť ak by sme v nej nedokázali byť silní ? 🤔Každý šport si však vyžaduje možno trošku iný pomer týchto schopností, no je už na kvalite trénera ako to všetko vyhodnotí a následne nastaví v tréningovom procese. 📈💪🏻

Daj o tomto článku vedieť svojim priateľom