V stredu 13.4. 2022, deň pred Veľkonočnými prázdninami sme boli na Strednej Priemyselnej Škole Elektrotechnickej rozprávať o pohybe, tréningu, výžive, zdravom životnom štýle, našom projekte, tvrdej práci, úspechoch i prekážkach na našej ceste.

Dostalo sa nám tejto možnosti na žiadosť jednej z pedagogičiek tejto strednej školy, ktorá pozná náš projekt a chodí k nám aj cvičiť. Na otázku, či by sme v rámci prednáškového dňa došli porozprávať stredoškolákom o témach, ktorým sa venujeme bola jednoznačná odpoveď.
Áno!


Cieľom našeho občianskeho združenia je podpora a rozvoj zdravia, zvdelávacie činnosti a ceľková snaha prinavrátiť zdravé hodnoty a zdravie ako také do spoločnosti. Ešte viac, ako potrebu šírenia osvety o zdravom životnom štýle si uvedomujeme, kde je nutné začať.
Sú to práve mladí ľudia, ktorí sú často hladní po informáciách o tréningu, výžive a zdravšom živote.

Dovolíme si tvrdiť, že viac ako 90% z nich však nenadobúda zručnosti potrebné ku zachovaniu vlastného zdravia doma. Taktiež ani v školách sa nedozvedia tak potrebné informácie pre život.
O to viac nás teší snaha riaditeľa školy aj pedagógov, napriek nutnosti učiť predpísané osnovy, zorganizovať pre žiakov prednášky podobného charakteru.

My sme vlastne nevedeli do čoho ideme. Nevedeli sme aké publikum budeme mať, čo ich bude zaujímať a ako budú reagovať.
Boli sme však ceľkom milo prekvapení. Väčšina žiakov počúvala, mnohí sa zapojili otázkami a povedali nám aj aké témy by ich zaujímali do budúcna.
Naše prednášky mali tento krát charakter prezentačný. Hovorili sme o tom čo sa dá, ako sa to dá, čo robíme, ako sme sa dostali tam kde sme dnes a podobne.
Aj na základe prvých ohlasov od pedagógov máme veľmi dobrý pocit a určite sa radi vrátime. Tento krát ale už s témami, ktoré mladých zaujímali najviac!

Čo nás teší, ale ešte viac je fakt že na našich sieťach kde sme zverejnili pár záberov z dopoludnia na Zochovej sme dostali viaceré reakcie v ktorých nás volali žiaci iných škôl. Písali, že by sa im takáto prednáška páčila.


Ďakujeme za túto možnosť !

Ak by ste chceli niekto takúto aktivitu aj u vás je potrebné urobiť nasledovné:
– osloviť vedenie školy
– kontaktovať nás

som@clovek2.sk
0907 414 343

Daj o tomto článku vedieť svojim priateľom