V našej strave existujú tri látky, ktoré nám dodávajú energiu, respektíve kalórie: sacharidy, tuky, proteíny. Predovšetkým sacharidy, ale aj mnohé tuky slúžia práve ako dodávatelia energie. Naproti tomu proteíny sú osobitným prípadom. Proteíny – aj keď sú to tiež nositelia energie – sa primárne používajú na stavbu tela, od svalového tkaniva až po imunitný systém.
Pre predstavu vám to vysvetlím na stavbe domu.
Pri stavbe domu potrebujete pre stroje energiu, teda elektrinu. V podstate by ste mohli trámy na strechu alebo parkety spáliť a teplo použiť ako zdroj energie, čo by však nebolo veľmi ekonomické, pretože tieto materiály predsa potrebujete ako základné prvky na stavbu domu. Proteíny sú týmito základnými prvkami pre naše telo. Bez tohto základného materiálu nemožno vybudovať a udržiavať žiadne telo (v tomto prípade by sa dali sacharidy a tuky prirovnať k dvom vymeniteľným zdrojom energie). Určité množstvo proteínov je teda esenciálne. To je jedna stránka.

Potom je tu ešte druhá stránka. Pre proteíny to totiž platí aj opačne, čo im dodatočne prepožičiava mimoriadne postavenie: Keď živočích pokryje svoju potrebu bielkovín, prestáva jesť, čo však neplatí pre sacharidy a tuky. Je teda omnoho ľahšie sa prejesť sacharidov a tukov. Opäť si to vysvetlíme na stavbe domu: keď máme k dispozícií dostatok stavebného materiálu, nepotrebujeme stavenisko zahrnúť ďalším materiálom. Elektrický prúd nám však prakticky nikdy nebude stačiť.
Z hľadiska látkovej premeny to súvisí s tým, že telo nedokáže ukladať prebytočný proteín s rovnakou efektivitou ako sacharidy a tuky.
Sacharidy a tuky sa môžu v našom tele ukladať a odstraňovať špecifickým spôsobom. Tieto spôsoby ukladania sa označujú ako “glykogény”, respektíve “triglyceridy”.

V širšom zmysle by sa naše svaly mohli charakterizovať ako spôsob uloženia proteínov, ale, ako je známe, náš srdcový sval nečaká na to, že sa začne “spaľovať”, aby nám mohol dodať energiu, aj keď sa to v núdzovom prípade, teda v prípade smrti hladom, stáva.
Z toho vyplýva jedna dôležitá vec a tou je fakt, že:


PRESTÁVAME JESŤ AŽ VTEDY, KEĎ UTÍŠIME HLAD PO BIELKOVINÁCH.

Z energetického hľadiska my ľudia potrebujeme skonzumovať približne (podľa pohlavia, veku, výšky, …) 2000-2500 kalórií za deň. Ako je známe, mnohíz nás jedia viac, čo, podľa všeobecne platnej stravovacej dogmy, vedie k nadváhe. Pritom platí: jedna kalória je jedna kalória, nezáleží na tom, z akej potraviny kalória pochádza.

Ak jeme viac, ako spotrebujeme, priberáme a bodka.

Daj o tomto článku vedieť svojim priateľom