V minulej časti som načrtol problematiku drepu. Dnes prichádzam s článkom kde podrobnejšie rozoberiem a popíšem drep z hľadiska správneho aj nesprávneho prevedenia. Ako má vyzerať správny drep?

Predtým ale než začnem rozoberať problematiku správneho a nesprávneho drepu. Najprv by som rozobral otázku čo nám vlastne obmedzuje vykonanie správneho drepu? 🤔 Prečo nastali určité obmedzenia pri vykonávaní drepu? 🤔 Prečo dnes už tento zdanlivo jednoduchý pohybový vzorec nám robí taký problém a prináša nám viac neplechy, ako pôžitku?

Jednoduchá odpoveď, “pohybová chudoba” čo to vlastne znamená? V skratke. Dnes sa už populácia toľko nehýbe, ako v minulosti, fyzické práce postupne nahradili práce kde sa prevažne sedí. V minulosti ľudia viac využívali na presun chôdzu alebo bicykel. Dnes je tomu ale inak. Väčšina populácie sa vozí v aute alebo používa elektro bicykle alebo elektro kolobežky a popritom sa ešte aj málo hýbu. Taktiež sa prestal dávať dôraz na telovýchovu v školách. Priam niektorých školách klesajú počty hodín telesných výchov. Toto sú jedny z hlavných dôvodov prečo postupne dochádza k vymiznutiu prirodzených pohybových vzorov. Ktoré sme dostali od narodenia k našej pohybovej výbave. Všimnite si, ako krásne dokáže malé dieťa byť v drepe a nikto ho to nikdy predtým neučil.

Pohybová chudoba alebo zníženie fyzickej aktivity nám spôsobuje zníženie flexibility a silu svalov. Následne dochádza k zníženiu kĺbnej mobility. Znížená kĺbna mobilita nám ovplyvní flexibilitu tkanív a silu svalov. V kĺboch ktoré potrebujeme na dostatočne správny drep. Najčastejšie sa jedná o zníženie mobility v bedrovom a členkovom kĺbe. Tieto dva kĺby sú veľmi často obmedzené v ich rozsahu pohyblivosti. Čo to ale znamená?

Pokiaľ má cvičenec nedostatočný rozsah pohyblivosti v bedrovom alebo členkovom kĺbe alebo oboch naraz. Nedokáže dostatočne vyčerpať svoj pohybový potenciál aký mu bol daný, dochádza k zreťazeniu problému do kolenných kĺbov kde dochádza k najčastejšie k valgozite ( stočené kolená do vnútra- samozrejme že vlgozita kolien nevzniká vždy len z níženej mobility v BK ale aj z oslabených určitých svalov ale tým vás teraz nebudem zaťažovať) alebo čo je najhoršie a najnebezpečnejšie prenos záťaže do oblasti drieku (krížov). Tým, že telo sa nemôže rozpadnúť, ako domček z karát svoju obmedzenú mobilitu musí nahradiť v iných segmentoch najčastejšie sa pohyb kompenzuje v drieku tzv. kačací chrbát — nadmerné prehnutie v lumbálnej chrbtici (čo nechceme ,prečo? Pretože driek má byť stabilný! Nie mobilný! )alebo v kolenách poprípade členkových kĺboch. Ten istý problém platí aj smerom nahor čiže ak má cvičenec obmedzený rozsah v členkovom kĺbe platí zreťazenie problému smerom hore koleno-bedro-driek.

Ďalšími obmedzeniami mobility sú špecifické prípady, cvičenci po zlomeninách po operáciach kde nebola adekvátna rehabilitácia a neprinavrátili sa stratené pohybové funkcie späť. Alebo ľudia po výmene kĺbov alebo rôzne štrukturálne ochorenia, ktoré nedovoľujú vykonať už jednotlivé pohyby pre správne prevedenie. Alebo rôzne funkčné poruchy kde už nestačia ani základné postupy pre zlepšenie mobility. Pre presnú diagnostiku je potrebné vyhľadať dostatočne erudovaného fyzioterapeuta/trénera.

To ale nie je všetko čo ak vám poviem, že kvalitu prevedenia drepu nám môže obmedziť aj znížená mobilita v ramenných kĺboch?
Hlavne pri drepoch kde si cvičenec pokladá činku na chrbát “back squat” Pri obmedzenej mobilite v ramenných kĺboch dochádza ku kompenzačnému vzorcu, ktorý sa prejavy zväčšením driekovej lordózy (prehnutie v oblasti drieku). Nedostatočná mobilita v ramenách je taktiež častý spúšťač bolesti driekovej oblasti pri drepe.

Ako by mal vyzerať správny a nesprávny drep?🤔 Ak ste si mysleli, že vám dám presný návod ako by mal vyzerať správny drep a nesprávny drep tak vás asi sklamem pretože návod ako by sa mal vykonať alebo vyzerať správny drep neexistuje. Neexistuje predpísaná predloha ako by mal drep vyzerať pretože každý máme iní anatomický predpoklad na vykonanie správneho drepu. Najväčšiu úlohu zohráva dĺžka trupu a stehennej kosti taktiež tvar hlavice stehennej kosti a jamky bedrového kĺbu v ktorom je hlavica stehennej kosti umiestená. Pre lepšie pochopenie ja znázornenie na fotografiách.

Podrobnejší anatomický popis nájdete na https://themovementfix.com/the-best-kept-secret-why-people-have-to-squat-differently/

Pokračovanie na strane 2

Daj o tomto článku vedieť svojim priateľom