Vedomé jedenie

 Spôsob akým konzumujeme jedlo je proces, ktorému sa všetci učíme. Preto je dôležité naučiť deti, aby sa od samého začiatku sústredili na pokrm, ktorý práve jedia.
Vedomému jedeniu sa dá naučiť jednoduchymi technikami, ktoré nám prostredníctvom rozšíreného vedomia pomôžu prevziať kontrolu nad každým sústom jedla. Jednou zo základných techník je Pomalé jedenie bez vyrušovania televíziou, počítačmi, smartfónmi.

Vďaka pokojnej atmosfére sa dieťa môže sústrediť výlučne len na jedlo. Tento spôsob stravovania zahŕňa aj počúvanie fyzického hladu a učenie sa o rozdiele medzi skutočným hladom a povzbudzujúcimi pocitmi, ako sú nuda a stres. Ide vlastne o uvedomenie si jedenia pre celkové blaho a zdravie, pričom venujeme pozornosť tomu, aký účinok má rôzne jedlo na fyzické a psychické rozpoloženie. Veta: “moje dieťa sa bez rozprávky nenaje” je len dôsledok toho, že ani my nemáme dostatok vedomostí o tom, čo znamená vedomé jedenie a aké je dôležité pre ďalší vývin dieťaťa.
Konzumácia potravín je naša životná potreba, ktorá nás drží pri živote. Preto veľakrát nad jedením nerozmýšľame a hádžeme jedlo do seba krížom krážom, za pochodu, v strese a jeme len preto aby sme neboli hladný.

Vedomé jedenie zahŕňa aj samotnú prípravu jedál, ktoré v nás aj v našich deťoch podporuje schopnosť zapnúť všetky naše zmysli. Vnímanie farby, textúry, vône jedál, všetky tieto impulzy nám budú nápomocné neskôr v živote pri kombinácií jedál a potravín.
Tento tréning vedomého jedenia už od útleho veku dieťa naučí jesť, kým  nezačne cítiť fyzickú plnosť. Takýmto spôsobom vieme ukázať dieťaťu cestu ako načúvať svojmu telu, svojím potrebám a neprepadať hysterickému prejedaniu, ktoré by mohlo viesť k obezite a následne k psychickým problémom ako pocit viny, úzkosť…Skúste zapojiť deti do všetkých fáz príprav pokrmov. Začnite už samotným nakupovaním, správnym výberom potravín až po spoločné varenie a následne stolovanie. Rozprávajte sa s deťmi o potravinách, ako rastie cuketa, prečo je paradajka červená.
Dbajte dôraz na sezónnosť potravín a učiť deti vareniu na základe ročných období.

Verím, že týmto spôsobom sa aj tie najvyberavejšie deti budú o svoje jedlo zaujímať, pretože sa budú zúčastňovať na procese výroby jedla.
Nebojte sa toho, možno zo začiatku to bude náročnejšie, kuchyňa bude ako po výbuchu, možno Vám prihorí ryža..ale čo tam potom..Aj to je spôsob ako sa dieťa učí.

Daj o tomto článku vedieť svojim priateľom