loader icon

Skupinový tréning Kalistenika a sila

Kalistenika je v jednoduchosti cvičenie s vlastnou váhou. Avšak v prostredí ako je naša telocvičňa by bolo škoda nevyužívať občas aj náradie, ktoré máme k dispozícií. Preto skupinový tréning pod vedením Patrika zahŕňa v sebe cvičenia s vlastnou váhou, ale aj rôznym náradím.
Vždy sa tréning nesie v duchu funkčnosti pohybu, využitelnosti v bežnom živote a kompenzácii opakovaných pohybových stereotypov.

Skupinový tréning kalistenika a sila je pre pokročilejších cvičencov, ktorí už prešli tréningom úrovne 1, kde si osvojili správnu techniku základných prostných cvikov a nadobudli silové predpoklady pre toto cvičenie.