loader icon

Skupina Kalistenika a sila

Na skupinovom tréningu, pôjdeme zo skupinou pekne od základnych pohybových vzorov ako je drep, príťah a tlak k náročnejším variáciam cvičení s vlastnou váhou tela a činkami. Trénovať budete v malých skupinách (do 8 ludí) aby sa zabezpečila čo najväčšia kvalita. Tréning bude koncipovaný tak, aby si cvičenci okrem toho, že si poriadne zamakujú odniesli aj vedomosti ako a prečo daný cvik cvičia.
Zameranie: Rozvoj sily a kondície
Štruktúra tréningu:
– Rolovanie
– Rozdýchanie/ aktivácia HSS
– Mobilita
– Aktivácia
– Hlavná tréningová časť
 – Calm down
 Trvanie: 60 min
Intenzita: stredná až ťažká