loader icon

Zuzka Stanková

Môj príbeh

Už od malička som vyrástla v pohybe, nezľakla som sa ani diagnostiky skoliózy. Ako dieťa mi lekári odporučili obmedziť moju fyzickú aktivitu, no dnes si myslím, že svojím spôsobom som objavila cestu k vlastnej liečbe a rozvoju. Aj keď mi boli zakázané mnohé druhy cvičenia, ja som sa rozhodla, že pohyb bude súčasťou môjho života. Moja cesta viedla od stereotypných cvikov predpísaných lekárom k tvorivým a inovatívnym formám pohybu. Z počiatku som jednoducho pridávala nové prvky do mojich cvičebných rutín, experimentovala som s rôznymi technikami ako Pilates, Dornova metóda, SM systém a pod.

Yoga & Meditation

Zlom nastal, keď som objavila Yogu. V tomto duchu sa mi otvoril svet, ktorý spájal cvičenie, dýchanie a učenie sa o živote a ľudskej existencii. Yogu som začala hlbšie študovať a zistila som, že Vinyasa je môj štýl. Vinyasa alebo Vinyasa Flow je dynamický štýl Yogy, ktorý kladie na harmonické prepojenie dychu s pohybom. Moje hodiny Vinyasa Yogy sú plné prekvapení a kreativity, pričom každý flow závisí či už od mojej inšpirácie a nálady alebo skupiny, ktorú učím.

Yogovej praxi sa aktívne venujem približne od roku 2010. Počas tejto cesty som sa naučila počúvať svoje telo a myseľ, inšpirovala som sa medzinárodnými lektormi a začala som tvoriť vlastné cvičebné postupy. Postupne ma oslovilo moje okolie so záujmom o zdielanie mojich skúseností, čím začali aj moje lektorské skúsenosti. V roku 2020 som absolvovala medzinárodne uznávaný kurz na učiteľku Yogy – 200 YTT Awakening Yoga Foundation Yoga Teachers Training pod vedením Patricka Beacha, Carling Harps a ich Awakening Yoga Academy. Awakening Vinyasa Yoga je prax, ktorá je postavená na základoch tradičnej Yoga praxe, pričom sa zameriava na funkčný pohyb a individuálny alignment tela a zmyslov.

Absolvovaním kurzu Complete Meditation, Mindfulness and Mind training som dosiahla certifikáciu, ktorá sa stala prirodzeným pokračovaním v mojom repertoári. Táto osvedčená prax rozšírila moje schopnosti nielen v oblastach fyzického cvičenia, ale aj v riadení mysle a vývoji vnútorného pokoja a progressu. Teraz môžem s istotou a hlbokým porozumením pomáhať svojim študentom objavovať silu a harmóniu svojho vnútorného sveta prostredníctvom meditácie a mindfulness.

Acro Yoga

Okrem Yogy som objavila neodolateľný svet Acro Yogy, ktorý jv sebe prvky Yogy, Akrobacie a Healing Arts.. AcroYoga nie je len cvičenie, je to vášeň, ktorá ma nadchla a úplne pohltila. Táto fascinujúca forma pohybu ma naučila objavovať radosť vo všetkých malých víťazstvách, pričom jej samotné cvičenie ja ako veľmi zábavná hra, ktorá mi pomáha sa zdokonaľovať v rôznych pohybových technikách. Avšak to nie je všetko, AcroYoga podporuje aj vytrvalosť, čo je kľúčový aspekt osobného rastu a rozvoja.

AcroYoga nie je pre mňa len fyzickou aktivitou, je to životný štýl a filozofia, ktorá ma napĺňa hlbokým pocitom radosti a naplnenia. Je to poslanie a životný štýl, ktorý ma inšpiruje každý deň. Dáva mi možnosť rásť fyzicky, mentálne a duchovne. Je to moja vášeň, ktorú s nadšením zdieľam so svetom a ktorá ma napĺňa radosťou a zmyslom života. Milujem ten úžasný pocit, keď odovzdávam ďalej to čo mám najradšej.

Mojou neodolateľnou túžbou je objavovať, a preto som sa rada zúčastňujem na rôznych medzinárodných udalostiach, kde sa stretáva prax Yogy s AcroYogou. Tieto cesty ma obohacujú o nové poznatky, nezabudnuteľné zážitky a úžasné priateľstvá. Týmto spôsobom rozširujem svoje hranice a nachádzam inšpiráciu pre svoju vášeň, ktorú s láskou zdieľam so svetom.

V úvode roku 2023 som nasledovala svoju vášeň a vyrazila do Argentíny, kde som sa zúčastnila intenzívneho mesačného tréningu Acro Yoga Teacher training pod vedením prestížnej školy Partner Acrobatics. Táto cesta bola nielen dobrodružstvom, ale aj výzvou, ktorá ma posunula k novým horizontom v oblasti Acro Yogy a to nielen ako študenta ale už aj ako certifikovanej učiteľky.

Movement Flow

V roku 2021 som absolvovala Movement Flow System Level 1 – Practitioner pod vedením Slava Goloubova. Tento systém pohybu kombinuje prvky z rôznych pohybových disciplín a zameriava sa na rozvoj našich pohybových vzorcov a sily, pričom nám umožňuje tvoriť nekonečné množstvo zaujímavých pohybových sekvencií. Nájdeme v ňom prvky martial arts, floor work, animal flows, capoeira, Ido Portal moves, yogy, akrobacie, aerials, contentporary a iné. Movement flow systém je spojením sily, elegancie a radosti z pohybu v každej jeho forme.

Movement flow ma zaujal natoľko, že po aboslovaní Movement Flow System Level 1 som pokračovala tréningom mentorshipu a stala Movement Flow System Level 1 certified Teacher. Pri príležitosti môjho výletu do Mexica, som mala možnosť absolvovať pokračovanie Levelu 1 a úspešne som ukončila Movement Flow System Level 2 – Practitioner.

Flexibilita

Počas môjho pobytu v Mexiku (2021) som vstúpila do fascinujúceho sveta flexibility vedeného skúseným odborníkom, pôvodom z Kuby, gymnastom – Felixom Rochem. Tieto tréningy mi otvorili dvere k úplne novým rozmerom flexibility. S inovatívnymi prístupmi a poznatkami, ktoré som získala, som zdokonalila nielen svoje flexibility tréningy, ale aj svoje schopnosti v iných pohybových disciplínach.

Tieto ohromujúce poznatky v oblasti flexibility som začala integrovať nielen do môjho vlastného cvičenia, ale aj do svojho učenia. S nadšením ich zdieľam so svojimi zverencami a pomáham im objavovať nové hĺbky vo svojich pohybových schopnostiach. Spoločne posúvame naše hranice a dosahujeme úžasné výsledky, ktoré nás neustále inšpirujú k ďalšiemu rastu a rozvoju.

Ďalšie oblasti rozvoja

Moja pohybová cesta ma zaviedla ku DNS športovému kurzu 1. Bola to pre mňa príležitosť pohltnúť nové poznatky a nahliadnuť na veci „z druhej strany“, nakoľko som túto metódu sama praktizovala. Tieto poznatky mi rozšírili obzory a obohatili moje pohybové schopnosti o pozornosť venovanú najmenším detailom, ktoré som následne aplikovala do svojej praxe.

V snahe neustále sa zlepšovať a rozširovať svoje vedomosti som sa tiež nedávno stala iGNLP™ Accredited – NLP Practitioner. Neuro-lingvistické programovanie (NLP) je neuveriteľne mocný nástroj, ktorý sa zameriava na vzťah medzi jazykom, myslou a správaním. NLP pre mňa predstavuje fascinujúcu psychologickú dimenziu, ktorá ovplyvňuje všetky aspekty môjho profesionálneho života.

NLP mi otvorilo dvere k lepšiemu porozumeniu ľudskej mysle a správania. Pomohlo mi pohnúť sa ďalej od povrchných pozorovaní a preskúmať vzorce myšlienok, emócií a správania, ktoré ovplyvňujú, ako sa ľudia správajú, pohybujú a cvičia. Táto psychologická perspektíva mi umožňuje lepšie pracovať s mojimi klientmi, pomáhať im identifikovať oblasti, ktoré môžu brániť ich pohybovému rozvoju, a spolupracovať na odstraňovaní týchto prekážok. NLP mi taktiež dáva schopnosť pomáhať klientom pri riadení stresu, strachu a motivácii. Rozumiem, ako emócie a presvedčenia ovplyvňujú výkon a tréning, a môžem poskytnúť nástroje na zvládanie týchto psychických faktorov. Vďaka NLP som schopná vytvárať pozitívne a podporujúce prostredie pre mojich klientov, kde sa môžu cítiť pohodlne a motivovaní dosiahnuť svoje ciele. Mám veľký rešpekt k tejto disciplíne a som nadšená, že ju môžem aplikovať nielen v pohybovom svete, ale aj v iných aspektoch života, čím pomáham ľuďom dosiahnuť vyššiu úroveň životnej pohody a výkonnosti.

Ďalším do zbierky je úspešne ukončený Pilates Teacher Training. Moje rozhodnutie venovať sa aj Pilatesu vychádza z mojej vášne ponúkať svojim cvičencom ešte komplexnejšiu a účinnejšiu pohybovú prax. Pilates mi otvára nové obzory a prístupy k posilňovaniu tela, čo umožňuje individuálne prispôsobiť cvičenia potrebám každého jednotlivca. Týmto spôsobom budem môcť ešte viac prispieť k zlepšeniu kondície a pohybovej slobody mojich klientov, čím ich posuniem na novú úroveň v ich pohybovom rozvoji.

Vzdelanie má pre mňa kľúčový význam, a preto neustále rozširujem svoje poznatky nielen v oblasti pohybu, ale aj v oblasti mindfulness a wellnessu. Som presvedčená, že neustále vzdelávanie a hľadanie nových poznatkov sú základom pre osobný rast a profesionálny rozvoj. Týmto spôsobom môžem prinášať svojim klientom a študentom aktuálne a efektívne nástroje na dosiahnutie ich cieľov v oblasti pohybu a celkového blahobytu.

+421 907 489 168
zuzka@clovek2.sk

Certifikáty

  • 200 YTT Awakening Yoga Foundation Yoga Teachers Training (2020)
  • Movement Flow System Level 1 Practitioner (2021)
  • Movement Flow System Level 1 Teacher (2021)
  • Movement Flow System Lever 2 Practitioner (2021)
  • DNS športový kurz 1 (2022)
  • Complete Meditation, Mindfulness and Mind training course (2022)
  • Acro Yoga Teacher Training by Partner Acrobatics (2023)
  • iGNLP™ Accredited – NLP Practitioner Certification (2023)
  • Pilates Teacher Training (2023)
  • Mindfulness and Life Coach Certification (2023)