loader icon

BIO

Čovek 2.0

Človek je každý z nás

Kto je Človek 2.0?

Človek 2.0 môže byť každý z nás.

Číslovka v názve značí vyššiu úroveň, novšia a lepšia verzia.

Každý z nás, komu nie je ľahostajné prostredie v ktorom žije, kto sa snaží byť tolerantný k ostatným a má naozaj rád aj sám seba, je človek 2.0.

Nikto z nás nie je dokonalý, ale práve snaha robiť niečo lepšie robí z každého lepšieho človeka. Dokonalosť neexistuje, ale práve naša snaha zlepšovať sa v mnohých ohladoch z nás robí lepších ľudí.

Nezáleží na tom, či máme rovnaké možnosti a príležitosti. Záleží na tom ako naložíme s tým čo máme. Človek dva nula je každý, kto ním chce byť.

"Človek 2.0 v sebe spája pohyb, zdravie a trvalú udržateľnosť."

V súčasnosti sme štvorica ľudí, zaoberajúca sa pohybom, kvalitnou stravou a zdravým životným štýlom.

Začiatok projektu Človek 2.0 od myšlienky v hlave k prvým krokom bol v roku 2018.

Projekt Človek 2.0

Pridaj sa k nám

Veríme, že postupom času sa nájdu ďalší rovnako zapálení profesionáli, ktorí sa k nám pridajú.

Naším cieľom je urobiť tento svet krajší tým, že pomôžeme ľuďom pochopiť ako funguje ich telo, čo potrebuje a ako s ním pracovať.

Všetci sa svojej činnosti venujeme profesionálne a neustále sa vzdelávame. Pravidelne organizujeme verejné prednášky, workshopy, verejné tréningy a pobyty. Našimi témami sú výživa, pohyb, prevencia, zdravie a trvalo udržateľný životný štýl.