loader icon

Skupinový tréning úroveň 1

Tréning úrovne 1 je určený pre všetkých, ktorí chcú navštevovať naše skupinové tréningy.
Pod vedením skúsených inštruktorov a fyzioterapeuta, si osvojíte všetky dôležité a základné cvičenia. Postupne Vás naučíme pracovať so svojíme telom, zlepšíme kontrolu, vnímanie a zvýšime aj silu.

Kontrola nad vlastným telom je základný predpoklad, pre dosiahnutie pohybových, alebo estetických cieľov. Avšak intenzita tréningu, môže byť na začiatku kontraproduktívna.
Preto každý cvičenec prešiel našimi tréningami úrovne 1. Neskôr podľa pocitu a uváženia trénera, môžete postúpiť do pokročilejších skupinových tréningov s vyššou intenzitou a náročnosťou cvičení.

Skupinový tréning úrovne 1 je zameraný na ovládnutie svojeho tela, naučenie sa správnych techník. Je to prvý krok k Vašemu cieľu.