loader icon

Súkromné tréningy

Individuálna spolupráca jeden na jedného je najefektívnejší spôsob ako dosiahnuť svoje ciele.

Vďaka koncentrácii inštruktora na jedného klienta (po dohode môže byť aj iný počet) je pod drobnohľadom prakticky každé opakovanie v tréningovej zostave.
Každá spolupráca začína osobným stretnutím, definovaním cieľov, konzultáciou zdravotného stavu a nastavením plánu podľa aktuálnych možností klienta.

Pred samotným cvičením absolvuje každý klient vstupnú diagnostiku, ktorá nám pomôže odhaliť obmedzenia, disbalancie či svalové skrátenia. Diagnostikou zistíme, odkiaľ treba začať. Takýmto postupom sa vyhneme zbytočným komplikáciám pri tréningu.

Ako začať s cvičením nám povie samotná diagnostika, následne pokračujeme cvičeniami k základnej silovej a pohybovej zdatnosti. Od tohto momentu už tréning zameriavame podľa špecifických cieľov klienta.

Komunikácia aj mimo tréningov, poradenstvo, či stretnutia na workshopoch a prednáškach s našimi klientmi sú samozrejmosťou. Uvedomujeme si vplyv všetkých aspektov ako stres, strava, vzťahy, regenerácia na telesný výkon a preto to pre nás tréningom nekončí.