loader icon

Bývalý člen Peter

Môj príbeh

Už od detstva som mal rád pohyb a šport. Moje prvé vzdelanie bolo na strednej zdravotníckej škole v Trnave, kde som vyštudoval odbor farmaceutický laborant. V priebehu náročného štúdia som sa venoval aktívnemu cvičeniu v posilňovni. Takmer ako každý mladý chalan som chcel mať čo najrýchlejšie vysnenú postavu Arnolda Schwarzeneggra, ale s nulovými skúsenosťami. Nevedomosť v kombinácií s veľkou premotivovanosťou priniesli aj zranenia. Po vyšetrení lekárom prišla nepríjemná správa – zákaz cvičenia a užívanie liekov proti bolesti. Po dvojmesačnej pauze od cvičenia a užívania liekov stále neprišli blahodárne účinky, ktoré by mi umožnili cvičiť. Preto som začal študovať všetky dostupné informácie ohľadom môjho zdravotného stavu, od anatómie, cez patológiu, až po kineziologiu (náuka o pohybe tela). Napokon som zistil, že s pomocou fyzioterapeuta, si cvičením pomôžem vlastne sám. Po vyšetrení a aplikovaní terapie fyzioterapeutom sa mi podarilo do dvoch týždňov bolesť odstrániť. Po tejto skúsenosti som bol ohromený, za aký krátky čas sa dá pomôcť človeku. Táto skúsenosť vo mne prvýkrát zanechala myšlienku stať sa fyzioterapeutom.

 

Do konca stredoškolského štúdia ostávalo pár mesiacov, rozhodoval som sa čo vlastne ďalej budem robiť. Budem pracovať alebo pokračovať v štúdiu? Práca v lekárni ma nenapĺňala. Kdeže som sa venoval športu, moje kroky smerovali na Fakultu telesnej výchovy a športu. Po neúspešných prijímacích skúškach som sa na fakultu nedostal. Sklamaný a znechutený z neúspechu som rozmýšľal čo ďalej. Podelil som sa s mojimi myšlienkami s profesorkou, ktorá ma pripravovala na prijímacie skúšky. Navrhla mi štúdium fyzioterapie, čo bola druhá a zároveň moja posledná možnosť, akým smerom by som sa chcel uberať. Na vyššie odborné štúdium fyzioterapie som sa dostal, a to rozhodlo o mojom ďalšom smerovaní. Na záver by som napísal len staré a dobré slovenské príslovie. Všetko zlé je na niečo dobré.

 

Ako prebieha terapia

Terapia pozostáva z komplexného kineziologického rozboru (vyšetrenia), s návrhom liečebného postupu, rehabilitačného, či kompenzačného cvičenia. Prvá terapia začína dôkladným odberom anamnézy (rozhovor medzi klientom a fyzioterapeutom o druhu, povahe a možných príčinách bolestí) a vyšetrením klienta. V rámci prvej terapie budeme tiež daný problém riešiť. Na konci terapie klientovi zhrniem jeho aktuálny zdravotný stav, čo sme vyšetrením vyšetrili a navrhnem ďalší postup (ďalšia terapia, domáce cvičenie, odpočinok).

Aké metódy používam

Terapia pozsotáva z individuálneho prístupu k pacientovi, čo znamená, že ku každému pacientovi pristupujem osobitne (každý klient má iný zdravotný stav). Terapia sa skladá z rôznych manuálnych techník a vhodne cielených rehabilitačných cvičení. Z manuálnych techník využívam mäkké techniky, rôzne formy masáží, aplikácie suchej ihly, integrované bankovanie, tejpovanie, IASTM (uvoľnovanie kože, podkožia, fascií svalov pomocou špeciálnych nástrojov), mulligan concept (šetrná bezbolestná terapia nápravy klbov, ktoré vplyvom decentrácie (posunu) následne spôsobujú bolesť).

Moje služby

 

Diagnostika pohybového systému
Konzultácia ohľadom vášho zdravotného stavu
Manuálne techniky
Pred a po operačná rehabilitácia
Rehabilitačné cvičenia, kompenzačné cvičenia, preventívne cvičenia
Cvičenia zamerané na hlboký stabilizačný systém
Silové cvičenia
Okrem služieb fyzioterapie ponúkam aj trénerske slúžby, kde Vás naučím ako správne cvičiť, aby nedošlo k poškodeniu zdravia. Naučím Vás správne ovládať svoje telo a uvedomovať si jednotlivé pohyby. Taktiež Vás naučím základné cvičenia s vlastnou váhou, silové cvičenia s činkami alebo kettlebellmi.

Prineste si lekársku správu

Ak máte dlhodobejšie problémy so svojím zdarvotným stavom, boli ste vyšetrený lekárom a máte k dispozicí výsledky svojho vyšetrenia, je vhodné si ich priniesť so sebou (napríklad zobrazenie magnetickej rezonancie, ak ste toto vyšetrenie podstúpili).

 

Vzdelanie,  certifikáty a kurzy

 • Študent – UCM FZV odbor fyzioterapia
 • Vyššie odborné vzdelanie- diplomovaný fyzioterapeut
 • Muligan concept dolný kvadrant – Peter Van Dalen
 • Základný kurz tejpovania – školiteľ Bc. Martin Pavlovský
 • Diagnostika, korekcia a tréning: dýchanie, HSS a stred tela: školiteľ Mgr. Peter Obžera
 • Syndróm kostrče a panvového dna: školiteľ : Doc. MUDr. Miroslav Tichý
 • SPS I A,B základne cviky SM systém: školiteľ: Mgr. Kristína Vargová
 • SPS I C.D manuálne techniky: školiteľ Mgr. Kristína Vargová
 • Dysfunkcia lopatky a hrudnej chrbtice a ich náprava z pohľadu fyzioterapie a trénerstva: školitelia : Martin Schmiedl , Mgr. Tomáš Kulan
 • Suchá ihla a diagnostika funkčných porúch: školiteľ PhDr. Peter Šifta Ph.D.
 • Core koncept: Mgr. Tomáš Kulan
 • Špecifický pohľad na kĺb- Diagnostika a centrácia kĺbu: Mgr. Tomáš Kulan
 • Medzinárodná odborná prax- rehabilitačný ústav Kladruby