loader icon

Kurz 2.0

Ucelený komplex lekcií, zameraný na rozvoj pohybových a silových schopností človeka.

Náš kurz sme starostlivo zostavili tak, aby sme maximalizovali výsledky, ktoré budú dosahovať jeho účastníci.
Cieľom je osvojiť si správnu techniku základných cvikov pre kvalitný a efektívny tréning, získať prehľad o fungovaní vlastného tela a maximálna efektívnosť tréningu.

Predĺžili sme trvanie na 90 min. a obmedzili maximálny počet účastníkov na 8. Kurzu vedie Petrisko a Luky, naši najskúsenejší tréneri, ktorí majú za sebou už stovky spoluprác, na základe ktorých zostavili tento kurz.
Vybrané techniky a cvičenia pokrývajú všeobecnú potrebu súčasného človeka (sedavý život, nedostatok pohybu, nadváha, pohybová podvýživa a pod.).
Kurz je zostavený tak, aby ponúkol hodnotné vedomosti a zručnosti aj ľuďom, ktorí športujú a chcú posunúť svoj tréning na vyššiu úroveň.

Náplňou kurzu sú:

  • fungovanie tela, sebadiagnostika, práca na myofasciálnom uvoľňovaní
  • pohybová príprava, strečing
  • core
  • tlakové cvičenia kalistenika
  • ťahové cvičenia kalistenika
  • cvičenia na spodnú časť tela kalistenika
  • pokročilejšie techniky, externá záťaž, progresie
  • zostavovanie tréningu, opakovanie, vaše otázky, individuálne vyhodnotenie
  • základy zdravej a udržatelnej výživy – potravinová gramotnosť

Organizačné informácie

Kurz znamená že je to vopred daný počet cvičnení v trvaní 90 min. s vopred určenou obsahovou náplňou. Priebeh jednotlivých lekcií zahŕňa teoretickú (informatívnu časť) k aktuálnej téme a pohybovej časti minimálne 62 minút.
Kurz prebieha počas jedného mesiaca, vždy 2x týždenne. Termíny lekcií kurzu sú vopred stanovené.
Počet účastníkov kurzu je maximálne 8, aby sme zabezpečili individuálny prístup a dostatok času na zvládnutie cvičení.

Do kurzu je potrebné sa nahlásiť vopred. Pred začatím Vás budeme kontaktovať s podrobnými informáciami k záväznému prihláseniu. Počas kurzu nie je možné sa doň dodatočne zaradiť.
Jednu vymeškanú lekciu je možné si po dohode s trénerom nahradiť v niektorom ďalšom kurze.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

 

Rozsah: 9 lekcií / 90 min.
Intenzita: 2 / týždeň
Cena: 129 €*
(*v cene je už zahrnutý vstup)

Najbližší kurz:
Január 2023

Prihlásiť sa môžete :
luky@clovek2.sk
+421 944 522 098