loader icon

Skupinový funkčný tréning

Na skupinovom tréningu, pôjdeme zo skupinou pekne od základnych pohybových vzorov ako je drep, mrtvy ťah, príťah a tlak k náročnejším variáciam s vlastnou váhou tela a činkami. Trénovať budete v malých skupinách (do 8 ludí) aby sa zabezpečila čo najväčšia kvalita.

Tréning bude koncipovaný tak, aby si cvičenci okrem toho, že si poriadne zamakujú odniesli aj vedomosti ako a prečo daný cvik cvičia a vedieme ich k samostatnosti.